Terminy

Wszystkie planowane szkolenia specjalizacyjne odbywać się będą wg najnowszych programów zaakceptowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. (szczegóły na stronie).

Najbliższy termin rozpoczęcia specjalizacji

Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego jest planowane na październik 2015 roku. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od określonego szkolenia specjalistyczne przy zbyt małej liczbie chętnych do tego szkolenia.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego jest posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie.